Manufacturing-banner-image

Posición
Teléfono
  Sigosa México
  868-150-1900
   Sigosa Steel USA
  (+1)956 851 0580 
  Dirección Comercial Sigosa
   868 125 4555 
   Corporativo ICH
   55 11 65 1000
   Simec Mexicali
   686 562 8959
   Dirección Comercial Mexicali
   812 052 5720
   Ejecutivo Comercial Exportaciones Mexicali
   686 199 1515
   Ejecutivo Comercial Exportaciones 2 Mexicali
   686 506 5181
   Ejecutivo Comercial Nacional 1 Mexicali
   686 272 5411
   Ejecutivo Comercial Nacional 2 Mexicali
   686 569 5054
   Simec Guadalajara
   555 770 6700
   Dirección Comercial Guadalajara
   551 241 8924
   Ejecutivo Comercial Guadalajara
   551 024 7928
   Simec Tlaxcala
   241 415 1600
   Dirección Comercial Tlaxcala
   241 413 16 28
Posición
Teléfono
   Gerencia Comercial Tlaxcala
   241 413 16 11
   Gerencia Comercial Tlaxcala
   241 413 16 38
   Pytsa EdoMex
   55 5699 0700
   Director Comercial Pytsa
   55 5699 0700
   Procarsa Monclova
   866 656 0555
  Oficinas HQ Rep Steel
   (+1) 800-252-7157
  Dirección Comercial laminado en caliente Simec USA
   (+1) 800 578 1596
   Dirección Comercial acabado en frío Simec USA
   (+1) 550 857 70 58
   Oficinas HQ Simec Brasil
   (+55) 5246 6000
   Dirección Comercial Simec Brasil
   (+55) 950555968
   Gerente Comercial Simec Brasil
   (+55) 98855 0450
   Oficinas San Luis
   444 824 53 53 Ext 231
   Dirección Comercial San Luis Potosí
   444 824 53 53 Ext 365
   Ejecutivo Comercial San Luis Potosí
   444 824 53 53 Ext 380